Go to navigation

Dags att söka stipendium och nominera till pedagogiskt pris

29.10.2018

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar årligen ut stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter. Varje år delar också avdelningen ut sitt pedagogiska pris.

 

Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-, vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka stipendium. Stipendiet på maximalt 200 000 kronor kan användas för arbete i Sverige eller utomlands, dock ej till studieresor.
Länk till pdf om stipendiet

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar också ut pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden. Priset delas ut till enskild person eller grupp som utmärker sig. Du inbjuds att nominera lämplig kandidat. Priset är på maximalt 50 000 kr.
Länk till pdf om pedagogiskt pris


Både ansökan om stipendium och nominering till pedagogiskt pris ska vara inskickat senast den 18 januari 2019.

Här kan du läsa mer

Tillbaka