Go to navigation

NVF möjliggör forskning kring samspelet mellan gående och cyklister

20/09/2018

2018 ger Nordiskt vägforums svenska avdelning sitt årliga bidrag till utvecklingsprojekt till forskning kring samspelet mellan gående och cyklister, med fokus på om trafiksäkerhet och framkomlighet kan förbättras genom åtgärder i infrastrukturen?

Bidraget på 270 000 kronor går till trafikanalytikern Anna Pollack på Sigma Civil. Anna Pollack ska leda en grupp med trafikplanerare och trafikanalytiker och ska arbeta tillsammans med Trafikkontoret i Göteborg, företaget Viscando Traffic Systems, Cykelfrämjandet, Fotgängarnas förening och NTF.

Anna Pollack är medlem i NVF:s utskott Transport i städer och transportplanering.

Forskningsprojektet ska studera samspelet mellan oskyddade trafikanter och hur de rör sig i kritiska korsningspunkter, där gående och cyklister konkurrerar om samma ytor. Avsikten med projektet är att utveckla de råd, riktlinjer och utformningskrav som finns idag, kopplade till korsningspunkter mellan gående och cyklister.

Projektet görs under perioden februari till november 2019 och stor vikt kommer att läggas på resultatspridning av rapporten. Studien kommer även anmälas till relevanta konferenser, som Nationella Cykelkonferensen och Transportforum.

Mer om bidraget
Medlemmar I NVF:s svenska avdelning får ansöka om bidrag till förstudier och utvecklingsprojekt som innehåller idéer om hur man möter de fyra utmaningar som NVF identifierat i sin strategi; säkra och miljövänliga transporter, kvalitet och resursoptimala transporter, kompetenta organisationer och effektiv organisation, innovation och förnyelse.

Ansökningarna bedöms i konkurrens och urvalet görs av NVF:s styrelse tillsammans med utvalda externa experter. Total budget för ansökningar är 300 000 kronor.

Läs mer här. (länk till
http://www.nvfnorden.org/hemsida/land/sverige/bidrag-forstudier-och-utvecklingsprojekt/)

 

 

Tillbaka