Go to navigation

Nu kan du söka bidrag till utvecklingsprojekt

21.06.2018

Nordiskt vägforum, svenska avdelningen, vill uppmuntra medlemmar i föreningen att söka bidrag till utvecklingsprojekt.

Projekt ska innehålla idéer om hur man möter de utmaningar som NVF identifierat i sin strategi

- Säkra och miljövänliga transporter

- Kvalitet och resursoptimala transporter

- Kompetenta och effektiva organisationer

- Innovation och förnyelse

Projektmedel ansöks hos styrelsen och medel delas ut 1 gång per år. Sista ansökningsdag för medel 2018 är 31 augusti.

Mer information finns här:
http://www.nvfnorden.org/hemsida/land/sverige/bidrag-forstudier-och-utvecklingsprojekt/

Tillbaka