Go to navigation

Slogan, hashtag och full fart i planeringen

15.06.2018

Logo Via Nordica

Det är mindre än två år kvar. Den 10 juni 2020 invigs Via Nordica i Malmö. Planeringen av Nordiskt vägforums stora kongress är i full gång!

Det händer mycket i arbetet med Via Nordica just nu. I mitten av maj träffades representanterna från utskotten i Malmö, för att planera den andra dagen på kongressen, som också kallas utskottsdagen. Med till mötet hade utskotten idéer och förslag på ämnen för dagens sessioner. Nu har utskotten fram till 7 november på sig att ytterligare förfina sina förslag till sessioner under torsdagen.

– Det finns en massa spännande förslag som utskotten skickat in. Det kommer att bli en intressant dag, säger Annelie Nylander, förbundssekreterare för Nordiskt vägforum.

Samtidigt pågår arbetet med att hitta de mest intressanta talarna för onsdagen och fredagen. Deras föredrag ska ju höra ihop med kongressens slogan, som nu är fastställd av den svenska styrelsen i NVF: ”Future mobility – sustainable ways”.

Som en del i planeringen ingår det också att hitta rätt partners till kongressen. Det finns fyra olika partnerpaket att välja på.

En formgiven logotyp med slogan ser ni här ovan. Använd den gärna. Och när ni skriver om kongressen i sociala medier – glöm då inte att använda vår hashtag #vianordica2020.

Vi ses i Malmö!
Tillbaka