Go to navigation

Drift och underhåll - Statusrapport 2018

15.06.2018

Projektgruppen Vinterväghållning i Utskottet Drift och Underhåll har publicerat Statusrapport 2018.

Rapporten har korta beskrivningar av pågående och nyligen avslutade projekt som har drivits i de nordiska länderna inom ämnet vinterväghållning. Rapporten har även en Temadel där ett par projekt beskrivs lite närmare, samt statistik från de nordiska ländernas vinterdriftkostnader samt salt- och sandmängder under de senaste vintersäsongerna.

Rapporten finns att läsa här

Tillbaka