Go to navigation

Seminarium Reykjavik 30-31 maj 2018

30/05/2018

Preliminärt program

Dag 1 (30. maj)

 

Aktivitet

 

8.45-9.00

Registrering

 

9.00-9.30

Velkomst, praktisk info, och introduktion till temat: Den transporteffektiva staden

Guðbjörg, Þorsteinn, John

9.30-11.30

Transporteffektiva städer – exempel från nordisk transportplanering


Modeller og verktøy for å vurdere transporteffektivitet, eksempler fra byutredning for Buskerudbyen og Nedre Glomma,
Anne Madslien, T
ØI


Effektutvärdering av den regionala markanvändnings- och transportplanen i Helsingfors, Jens West, HSL

Smarte trafiksignale i Köbenhavn,
Rasmus Guldborg Jensen, COWI

 

11.30-12.45

Lunch buffet på Fosshotel

 

12.45-14.00

Reykjavik förvandlas
Presentation för gåturen

  1. Hlemmur
  2. Hverfisgata
  3. Kvosin
  4. Pósthússtræti – Hafnartorg
  5. Rútu og vöruflutninga mál
  6. Faxaflóahafnir??

Guðbjörg, Þorstein

14.00-16.00

Gåtur–Reykjavik centrum

 

16.00-16.15

Kaffe (eller under turen)

 

16.15-17.00

Reflektioner från gåturen samt introduktion till morgondagens gruppdiskussioner

 

Alla. Mia, Marek och Helga introducerar gruppdiskussioner

19.30

Middag, Iðnó, Vonarstræti 3

 

 

 

Dag 2 ( 31. maj)

 

Aktivitet

 

9.00-9.15

Brush-up från igår

John

9.15-9.45

Pecha-Kucha – fem korta inlägg.

Jimmy

9.45-11.15

Parallella gruppdiskussioner: Tre perspektiv på transporteffektivitet

  1. För- och nackdelar med olika lösningar för transporteffektivitet i städer? (Marek)
  2. Styrkor och svagheter med olika modeller/verktyg för att mäta transporteffektivitet (Helga)
  3. Vad menar vi med transporteffektivitet och vilken roll spelar det för planering och politisk beslutsfattande (Mia)

Marek, Mia, Helga

11.15-11.45

Sammanfattning från grupperna

 

11.45-12.45

Lunch buffet på Fosshotel

 

12.45-13.30

Key note:
Psykolgiske barrierer på vejen til fremtidens mobilitet / Psychological barriers on the road to future mobility

Sigrún Birna Sigurðardóttir, PhD i psykologi og medejer af PRS rådgivning (www.prsradgjof.is)

13.30-14.00

Slut och tack, till nästa gång. Medskick till nästa utskottsmöte i Oslo, okt-nov 2018

Helga och John

 

Möteslokal: Reykjavik kommun. Borgartún 12-14. Presentera er på informations desk på bottenvåningen. Rum: Kerhólar på 7.våningen.

 

Optional excursion: 31.maj, klockan ~15-19. Blandning av stads- och landsbyggds tur med faglig fokus på stadsförnyelse/förtättningområder och effektiv vattenförsörj-ning (varmt och kallt vatten). Vi börjar från bussstop, Þórunnartún (https://busstop.is/ (nr.12)) som ligger ved siden av möteslokalen. Först ser vi på ett eller två industriområder som skal omvandlas till blandad bebyggelse som den framtida brt-linen (borgarlínan) kopplas till. Efter det åker vi vider till utkanten av Reykjavik där vi besöker antingen ”the water supply /gathering area/plant” https://www.veitur.is/en/gvendarbrunnar) eller Hellisheiði geothermal plant. Vi slutar med kort gåtur i islänsk natur. Anmälan: https://www.eventureonline.com/eventure/login.form?P96361ed4-8bb9-4a96-bf58-03598d7a47b3

Organisationskommittén:

Guðbjörg, Þorsteinn, Mia, Helga, Marek, Jimmy, John

Tillbaka