Go to navigation

KTH-doktoranden Sofia Eckersten får NVF:s forskningsstipendium

16.03.2018

Doktoranden Sofia Eckersten får Nordiskt vägforums (NVF) svenska avdelnings stipendium på 140 000 kronor. Stipendiet ska användas för att analysera utmaningar och möjligheter med åtgärdsvalstudier (ÅVS) vid transportplanering i tidiga skeden.

NVF:s stipendiat 2018 - Sofia Eckersten– Åtgärdsvalstudier är en central del i dagens transportplanering och vi premierar gärna forskning i ämnet. Den kan ge nya perspektiv på planeringen av framtidens infrastruktur, säger Lena Erixon, ordförande i Nordiskt vägforum och generaldirektör för Trafikverket.

Sofia Eckersten tillhör avdelningen Hållbarhet, Utvärdering och Styrning vid Institutionen för Hållbar utveckling, Miljövetenskap och Teknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH).

Stipendiet täcker kostnaderna för att anordna ett nordiskt seminarium i ämnet ”Strategier för integrering av miljöfunktioner i transportplanering för hållbar stadsutveckling”. Efter seminariet sammanställs resultatet i en rapport på engelska.

Stipendiet delades ut av NVF:s svenska avdelning, på årsmötet i Stockholm den 15 mars.

 

Fotograf: Sofia Eckersten

Tillbaka