Go to navigation

Flygets utveckling och autonoma transporter på agendan vid årsmötet

16/03/2018

NVF:s svenska avdelning möttes i Stockholm den 15 mars för sitt årsmöte. Förutom de formella förhandlingarna fylldes eftermiddagen av föredrag. Ett av dem tog upp det aktuella ämnet om flygets utveckling, i ett föredrag om arbetet i Arlandarådet.

Karin Hassner och John Hultén i glatt samspråk på NVF:s årsmöte 2018Anders Svensson, kanslichef på Arlandarådet inledde föredragsdelen, där han i sin presentation beskrev arbetet med att stärka Arlanda som nav och storflygplats. Arlandarådet sorterar under Näringsdepartementet och innehåller representanter från både det offentliga Sverige och näringslivet. Arbetet ska leda fram till en ”Färdplan för Arlanda” under 2018 och Anders Svensson påpekade hur många aspekter som ryms i området, allt från terminaler, uppställningsplatser och rullbanor, till luftrum, anslutande transporter och infrastruktur och tillgång till andra flygplatser i Stockholmsregionen. I arbetet berörs frågor som bland annat tillgänglighet och klimatpåverkan.

En av flera frågor efter föredraget berörde den just nu aktuella diskussionen om flygtrafikens klimat- och miljöpåverkan.

– Under arbetet har vi identifierat många intressekonflikter, till exempel tillgänglighet kontra miljö- och klimatpåverkan, men även flygbuller kontra flygets klimatpåverkan, sa Anders Svensson.

På mötet, på Royal Viking Hotel i centrala Stockholm, talade också John Hultén, ordförande för NVF-utskottet ”Transport i städer och transportplanering” och föreståndare för forskningsinstitutionen K2 över punkten ”Likheter och skillnader i planering för stadsomvandling i Norden”. Bland annat tog han sin utgångspunkt i världsutställningen i New York 1939 och jämförde framtidsvisionerna då med de olika visioner som lever parallellt idag, där den ena kan ha bilen i centrum och den andra bilen i periferin.

Vägteknologiutskottets Martin Wiström, till vardags på Ramböll, fortsatte med punkten ”Klimatpåverkan i asfaltbranschen – hur kan vi nå klimatmålen?” och passade på att göra reklam för utskottets seminarium i Stockholm i april 2018. I föredraget gav han en lägesrapport om hur arbetet i asfaltbranschen går framåt, med att minska klimatutsläppen och berömde där branschen för att den själv driver utvecklingen framåt i flera frågor.– Störst påverkan har helt klart tillverkningen. Bara genom att optimera den kan man minska utsläppen till hälften, sa han. Han påpekade också vilken viktig roll NVF kan spela för utvecklingen i branschen.Avslutande föredrag höll Karin Hassner, på WSP, och medlem i NVF-utskottet Trafiksäkerhet och transporter. Hon berättade om ”Autonoma transporter och trafiksäkerhet” och tog bland annat upp försök med självkörande bussar i Finland, där man gjort undersökningar bland resenärerna. 95 procent upplever resan som en positiv upplevelse.

Innan de formella årsmötesförhandlingarna tog vid, delades NVF:s pedagogiska pris ut till KTH-läraren Anders Wengelin och stipendiet ut till KTH-doktoranden Sofia Eckersten ut (se separata artiklar).

 

Foto: Karin Hassner och John Hultén i glatt samspråk

Fotograf: Jonas Bäck

Tillbaka