Go to navigation

Klimat i fokus på Winter Road Congress i Gdansk

23.02.2018

Dan Eriksson Montern i Gdansk Norrmannen Öystein Larsen pratar med nyfikna utställningsbesökare

När Winter Road Congress anordnades av World Road Association (PIARC) var klimatförändringar med på agendan för första gången. Konferensen hölls för femtonde gången, denna gång i Gdansk, och Nordiskt vägforum var på plats med en monter i utställningen.

Ett klimat i förändring leder till att länder som tidigare haft relativt stabila vintrar börjar få mer variationer och mer extremväder. Det här uppmärksammas bland annat av flera baltiska länder och av de nordamerikanska länderna. Bara i USA omkommer drygt 5000 personer varje år i trafikolyckor under extrema väderhändelser.

Dan Eriksson från svenska Trafikverket är med i PIARC:s vintergrupp:
- Vi ser att klimatet börjar ändras hos oss och jag tänkte att det måste finnas fler länder som har sett samma sak. Om vi tar med problemen med klimatförändringar på konferensen så får vi hjälp med lösningar från andra länder som är i samma sits, säger han.

I samband med konferensen fanns en utställning där nationer, organisationer och företag presenterade sitt arbete kring bland annat vinterväghållning. Nordiskt vägforum var representerat på utställningen med en monter. I montern gjorde NVF bland annat reklam för sin konferens Via Nordica som hålls i Malmö 2020. Montern som bemannades av medlemmar från de olika nordiska länderna var välbesökt och den blev också en naturlig samlingspunkt under konferensen.

PIARC är en av NVF:s samarbetsorganisationer.
Länk till PIARC och Winter Road Congress

Bilder från vä: Dan Eriksson, bild från montern, norrmannen Öystein Larsen pratar med nyfikna utställningsbesökare

Tillbaka