Go to navigation

NVF-stipend 2018 – kunngjøring

23/01/2018

NVF-stipend 2018 – kunngjøring

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innen veg- og trafikkfag.

Formålet er å støtte studenter og forskere og samtidig gi unge mennesker som arbeider innenfor faget mer internasjonal kunnskap.

Stipend tildeles i forbindelse med studier, spesielt for å støtte nordiske studier eller praksis, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesinnrettet videreutdanning eller etterutdanning og eventuelt studiereiser i tilknytning til dette. Stipend tildeles ikke til kongressreiser.

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studiet eller forskningsarbeidet og budsjett.

Les mer om stipendordningen på NVFs hjemmesider www.nvfnorden.org

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Søknaden merkes "NVF-stipend 2018" og sendes:

Marit Due
NVF-sekretær

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO
Telefon: 90530801
E-post: marit.due@vegvesen.no

Tillbaka