Go to navigation

Bytransport og byutvikling i endring

14.09.2017

NVF-utvalgene Utforming og Klima og miljø arrangerer et åpent seminar om byutvikling og transportløsninger: Hvordan balansere ulike målsettinger og komme fram til gode helhetsløsninger i byene våre? Seminaret holdes i Bergen, Norge, 1. og 2. november i år.  

Seminaret tar blant annet opp følgende tema: 

Tillbaka