Go to navigation

Träffa oss i Tallinn

16/08/2017

Nordiskt vägforum (NVF) deltar i Baltic Road Conference i Tallinn den 27-30 augusti 2017. Vi finns i utställningshallen, montern 2-2. Kom gärna dit. Då kan vi berätta mer om NVF och om vår verksamhet och arbetet i NVF:s olika utskott.


Baltic Road Conference anordnas av vår systerorganisation Baltic Road Association. Kongressen som i år lockar omkring 600 deltagare hålls i Tallinn. Läs mer här https://brc2017.mnt.ee.
En av talarna på kongressen är NVF:s ordförande, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Några andra talare är Jüri Ratas, Estlands premiärminister och Steve Phillips, generalsekreterare i CEDR.


I montern kan ni också få information om vår kongress Via Nordica som hålls 2020, i Malmö.

Tillbaka