Go to navigation

Fagseminar om bytransport og byutvikling i et endringsperspektiv

02/07/2017

Sett av 1. og 2. november! Da blir det seminar i Bergen, Norge:Bytransport og byutvikling i et endringsperspektiv. Den røde tråden i seminaret er hvordan vi balanserer mange ulike målsettinger i arbeidet med bytransport og byutvikling. Her kan du laste ned det foreløpige programmet.

Påmelding og registrering finner du her: Registrering for bytransportseminar

 Programmet tar blant annet opp følgende tema: 

  • Hvilke rammer har vi for å nå by- og transportpolitiske målsettinger?

  • Klimasmarte transportløsninger og reduksjon av utslipp

  • Kollektivtrafikk som gate- og byutvikler

  • Førerløs samkjøring? Hvordan påvirker trendene gatene og byene?

  • Bilfritt sentrum

  • Klimatilpasning

Seminaret arrangeres i Bergen, Norge, av NVF Utforming og NVF Klima og miljø

 

Tillbaka