Go to navigation

Bryter ny mark i en konservativ bransch

09/06/2017

Den så kallade ad hoc-gruppen som bildats inom Nordiskt vägforum, och som arbetar med ämnet totalentreprenad har nu kommit ungefär halvvägs i sitt arbete. Vid förbundsstyrelsemötet i Köpenhamn den 8 juni lämnade två av medlemmarna en statusrapport om arbetet.  

– Det är viktigt att ha en klar strategi med sitt projekt, för vad som är viktigt. Är det tid, ekonomi, kvalitet, miljö eller något annat som är viktigast, sa Jörgen Simu från svenska Trafikverket som tillsammans med Søren Andersen från danska Vejdirektoratet berättade om arbetet i gruppen och också höll en workshop med förbundsstyrelsen.

Gruppen som arbetar med totalentreprenad kallas ad-hoc eftersom den är tillfällig och arbetar under ett och ett halvt år, till skillnad från det ordinarie arbetet inom Nordisk vägforum som bedrivs kontinuerligt i de tio utskotten. Gruppen startade i oktober 2016 och ska lämna sin slutrapport i mars 2018.

När man väljer entreprenadform är det viktigt att veta hur man får ut mest värde från den form man väljer. Har beställaren rätt kompetens för att välja totalentreprenad, är en av frågorna som ad hoc-gruppen arbetar med.

– Det är en konservativ bransch vi verkar i, sa Søren Andersen. Det blir lätt vanetänkande. Det handlar också om en kulturell utveckling, att inte fastna i arbetssätt.

När gruppen tillsattes valde den tre sakområden att fokusera på; kompetens, kontrakt och kvalitet. Hittills har gruppen arbetat med frågorna kring kompetens och kontrakt och i höst är det kvalitet som ska vara i centrum.

Under förbundsstyrelsemötet höll Søren Andersen och Jörgen Simu också en workshop med NVF:s förbundsstyrelse, som fick dyka ner i ett antal frågeställningar kring ämnet totalentreprenader. Engagemanget i diskussionerna var stort.

– Det mest positiva med totalentreprenader, och som framkom i diskussionen, är att det kan bidra till att hitta mer effektiva och innovativa lösningar i våra projekt, säger Lena Erixon, ordförande i NVF och generaldirektör för svenska Trafikverket.

Tillbaka