Go to navigation

Ordförande och sekreterare utsedda för perioden 2016-2020

01/11/2016

Den 24 oktober 2016 höll utskottet Transporter i städer och transportplanering ett första möte. Det genomfördes via Skype och agendan såg ut på följande vis:

  1. Inledning - Välkommen till NVF
  2. Val av ordförande och sekreterare
  3. Förslag till Verksamhetsplan 2016-2020
  4. Kommande aktiviteter

Under mötet fattades beslut om att utse John Hultén (VTI) och Jimmy Johansson (Trafikverket) till ordförande respektive sekreterare för utskottet under perioden 2016-2020.

Minnesanteckningar och presentation från mötet finner ni här:

Möten

Tillbaka