Go to navigation

Idag tar Sverige över ordförandeskapet för NVF

01.07.2016

En ny period startar den 1 juli då Sverige tar över ordförandeskapet efter Norge. En ny period med nytt arbetssätt som bland annat innebär färre utskott med nya inriktningar och ad hoc-arbetsgrupper.

 

Den nya utskottsstrukturen består av 10 nordiska utskott. Varje avdelning avgör arbetsordningen i landet och det står fritt att bilda egna nationella grupper oavhängigt nordiska utskott.  Varje utskott ska verka utifrån de av NVF bestämda strategiska teman. NVF Strategisk plan 2016-2020

 

28–29 september genomförs en kick-off i Stockholm för alla ordförande och sekreterare.

 

Som en del av vårt sökande att använda mer flexibla arbetsmetoder kommer arbetet även att ske genom inrättande av ad hoc-arbetsgrupper. En ad-hoc grupp skiljer sig främst i att deras mandat är mer begränsat och deras arbete är tänkt att pågå under en kortare period. Vi välkomnar medlemmars idéer om inrättandet av ad-hoc arbetsgrupper.

 

Strategiskt tema för perioden 2016-2020 är:
1. Säkra och miljövänliga transportsystem
2. Kvalitets och resursoptimala transporter
3. Kompetenta och effektiva organisationer
4. Innovation och förnyelse

 

Några nyckelpersoner i Sverige som ni kommer att ha kontakt med:

Lena Erixon, ordförande i NVF förbundsstyrelse

Annelie Nylander, förbundssekreterare

Malin Theorin Wallander, kommunikationsansvarig

Catharina Arvidsson, sekretariatsstöd

 

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra Nordiska kollegor!

Lena Erixon,

NVF Ordförande

 

Tillbaka