Go to navigation

Via Nordica2016

30/01/2015

Via Nordica2016 blir arrangert i Trondheim 8.-10. juni 2016.  Stedet er Clarion Hotel & Congres Trondheim, og antall deltagere er anslått til mellom 800 - 1000. Kongressen vil foregå både på kongresshotellet, NTNU og med befaringer

Tema for kongressen:

«Vårt klima – ditt miljø» er tema for kongressen. Hva kan vi gjøre for å få til mer bærekraftig og sikker transport?

Kongressen ønsker å sette fokus på transport som en utfordring både globalt og lokalt:

Globalt gjennom transportens store bidrag til CO2-utslipp og lokalt som en årsak til redusert luftkvalitet, støyproblemer og trafikkulykker. Det vil være fokus på framtidsrettede løsninger som skal redusere ulempene med vegtransport, herunder energibruk og CO2-utslipp.

Programmet tar utgangspunkt i NVF sine 4 strategiske temaer:

  • Sikre og miljøvennlige transportsystemer
  • Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer
  • Kompetente organisasjoner og effektiv organisering
  • Innovasjon og fornyelse

Utstilling: En endring fra tidligere NVF-kongresser er at vi ikke skal ha en stor utstilling.  Det blir imidlertid anledning til mindre utstillinger i foajeen på kongresshotellet og på plassen utenfor.

Det sosiale programmet omfatter bl.a. Nidarosdomen, Erkebispegården og selvsagt kongressmiddagen!

Det vil bli mulighet for turer og aktiviteter lokalt både før og etter kongressen, og mens kongressen pågår for eventuelle ledsagere.

Trondheim er en av Norges eldste byer, grunnlagt i 997. Sentral i byen er Nidarosdomen, som er knyttet til Olav den hellige og derfor et kjent mål for pilegrimer.

I middelalderen var dette Norges hovedstad. I dag er byen sentrum for Midt-Norge – og har over 180 000 innbyggere.

Universitetet NTNU har en lang historie og er et senter for høyere utdanning. Sammen med mange forskningsmiljøer, skaper det grunnlag for utvikling av vitenskap, næringsliv og industri og gjør byen til landets teknologihovedstad.

Påmelding: Lenke for påmelding til kongressen vil bli lagt ut på hjemmesiden i løpet av høsten 2015.

 

Leder for prosjektgruppen og kontaktperson er:

Nina Ambro Knutsen

nina.knutsen@vegvesen.no

 

 

Tillbaka