Go to navigation

Effektivare tunneldrivning

26/03/2014

Effektivare tunneldrivning


Tunnelutskottet inom NVF, Nordiskt Vägforum, anordnar ett seminarium under två dagar där vi diskuterar hur tunneldrivningen kan bli effektivare. Första dagen fokuserar på hur beställare och entreprenörer kan påverka marknaden. Andra dagen diskuteras förutsättningarna för konsulter och leverantörer. Föredragshållarna belyser även skillnader och likheter mellan de nordiska länderna. Vi som arbetar inom branschen får en bild av hur tunneldrivningen kan utvecklas inför de utmaningar vi står inför med mycket stora och komplexa infrastrukturprojekt i Norden. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter med dina nordiska kollegor samt ta del av den stora erfarenhet som finns i grannländerna. Välkomna till två givande dagar.
Tillbaka