Go to navigation

Strategiarbeid i gang i NVF

28/11/2013

På et møte i Forbundsstyret i NVF torsdag 28. november, bestemte styret seg for å gjennomgå organisasjonen og se på strategier for det videre arbeidet i NVF fra 2016.

Arbeidet starter med diskusjoner i de nasjonale avdelingene, og blir diskutert videre i Forbundsstyret på Færøyene i mai 2014.

Tillbaka