Go to navigation

03/12/2013

Winter Road Congress in Finland 2014

The Winter Road Congress 21-22 January 2014 is an event specializing in maintenance and traffic of roads, streets, public areas and estates especially in winter time. Mer

01/11/2013

Ny NORDIC nummer

Nu er udkommet et nyt nummer af NORDIC som er et forsknings magasin.Mer

11/10/2013

Præsentationer fra innovationsseminar klar

Den 9. oktober holdt udvalget Organisering & Marked og Vejdirektoratet heldagsseminar om innovationer i vejsektoren i København. Nu er præsentationerne fra dagen også...Mer