Go to navigation

Vad är NVF?

Nordiskt vägforum (NVF) (Nordiska Vägtekniska Förbundet fram till mars 2008) grundades i Stockholm den 19 juni 1935. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har varit med från början och Färöarna kom med 1975.  

NVF är ett branschsamarbete med medlemmar från både den offentliga och privata sektorn och har omkring 320 medlemsorganisationer i de nordiska länderna.

Arbetet i NVF sker i fyraårsperioder som avslutas med en kongress. Medlemsländerna turas om att leda NVF. Sverige är ledande land under den nuvarande fyraårsperioden och ska leda arbetet fram till kongressen Via Nordica 2020 i Malmö.

Varje medlemsland har en nationell avdelning som är knuten till förbundet. NVF leds av förbundsstyrelsen som består av ordförande, vice ordförande och sekreterare i de nationella avdelningarna. Ordförande för kommunikationsgruppen sitter i förbundsstyrelsen med observatörsstatus. Ordförande, vice ordförande och sekreterare i ordförandelandet har rollerna som ordförande, vice ordförande och sekreterare i förbundsstyrelsen under mandatperioden.

Sekreterarna i de nationella avdelningarna utgör en sekreterargrupp som, under ledning av förbundssekreteraren, är ansvarig för den dagliga skötseln av förbundet.

Arbetet i NVF sker inom utskott och ad hoc-grupper. Varje utskott har en ordförande och en sekreterare. Ordförande och sekreterare fördelas mellan länderna.