Go to navigation

23 november 2016

Mötet ägde rum den 23 november 2016 i Stockholm.

Program

Deltagarlista

Presentation av Baltic Road Association och Baltic Road Congress 2017
Baltic Road Association

Presentation av utskottens arbete 2016-2020
Klimat och miljö
Drift och underhåll
Digitalisering
Vägteknologi 
Broar
Trafiksäkerhet och transporter
Transport i städer och transportplanering
Tunnlar
Utformning

Information från Ad hoc-gruppen
Ad hoc