Go to navigation

Utskottet behandlar miljöfrågor inom:

  • Klimat – dvs reduktion av CO2-utsläpp (ej konsekvenser av klimatförändringar)
  • Natur- och kulturmiljö inklusive tysta områden
  • Miljöanpassad transport i städer
  • Planering av vägens omgivning – vägens funktion i närområdet
  • Lokal luftförorening – fordon, miljözoner, MKN
  • Vägtrafikbuller – buller i planering: EU kartläggning, handlingsplaner
  • Miljöanpassat transportsystem – dvs på strategisk nivå
  • Livscykelanalyser – energiförbrukning m.m.
  • Estetik
Med fokus på de tre första punkterna, klimat, miljöanpassad transport i städer samt natur- och kulturmiljö


21/03 2019

Spännande framåtblickar på svenska årsmötet

Elvägar, sopsaltning och effektivt drift- och underhållsarbete var några av ämnena på agendan när den svenska avdelningen av NVF möttes för årsmöte i Stockholm den 20...

Mer
21/03 2019

Winter Road Congress 12-13 February, 2020 - Call for papers

The Winter Road Congress organized 33rd time in Finland is currently calling for papers. Do you have a vision, an insight, a research paper, an example case, a finding, a...

Mer
18/03 2019

Prisas för sitt starka engagemang och kvalitetsarbete

Universitetslektor Albania Nissan som undervisar inom trafikteknik på Kungliga tekniska högskolan (KTH) tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) svenska avdelnings pedagogiska...

Mer
18/03 2019

SLU-forskare får stipendium på 200 000 kronor till forskning om viltolyckor

Fil. Dr. Manisha Bhardwaj tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) stipendium på 200 000 kronor. Stipendiet ska användas till forskning kring varningssystem för att undvika...

Mer
05/03 2019

Kom med forslag til temaer til næste periode (2020-2024)

Hvad skal NVF arbejde med i den næste periode? Hvilke udvalg skal der nedsættes? Du kan være med til at præge indholdet af den kommende NVF-periode.

Mer
26/09 2008

alfa alfa

sadkfjalkdsjfalsdjflasdjf sdfsdfasdfaklsdfjalksdfklasdfh dfakjdsfaskldfh

Mer

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer