Go to navigation

Utskottet behandlar miljöfrågor inom:

  • Klimat – dvs reduktion av CO2-utsläpp (ej konsekvenser av klimatförändringar)
  • Natur- och kulturmiljö inklusive tysta områden
  • Miljöanpassad transport i städer
  • Planering av vägens omgivning – vägens funktion i närområdet
  • Lokal luftförorening – fordon, miljözoner, MKN
  • Vägtrafikbuller – buller i planering: EU kartläggning, handlingsplaner
  • Miljöanpassat transportsystem – dvs på strategisk nivå
  • Livscykelanalyser – energiförbrukning m.m.
  • Estetik
Med fokus på de tre första punkterna, klimat, miljöanpassad transport i städer samt natur- och kulturmiljö


11/09 2014

Vellykket miljø seminar i Island

Det var 33 deltagere i det årlige miljø seminar som nu var holdt i Island.

Mer
14/08 2014
27/06 2014

Miljø, seminar på Island 2. -4. september 2014

Spændende miljø seminar med fokus på infrastruktur i sårbare miljøer.

Mer
26/09 2008

alfa alfa

sadkfjalkdsjfalsdjflasdjf sdfsdfasdfaklsdfjalksdfklasdfh dfakjdsfaskldfh

Mer

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer