Go to navigation

Strategisk planlægning


NVF’s udvalg om Strategisk planlægning arbejder med hovedtemaet ”Transporteffektivitet”. Udvalget arbejder således med en bred række af indsatser med henblik på at skabe en mere helhedsorienteret og sammenhængende transportinfrastruktur både i forhold til sammenhængen mellem transportformer og den fysiske planlægning. Udvalget beskæftiger sig også med hvordan der arbejdes med strategiske planer i de nordiske lande, herunder mulighederne for at forbedre og effektivisere planlægningsprocesserne og skabe en bedre koordinering af planer på tværs af myndigheder og infrastrukturbestyrere.
 

Finland

Ordförande: Anni Rimpiläinen, anni.rimpilainen@liikennevirasto.fi; +358 259 34 3933

Sekreterare: Ulla Alapeteri, ulla.alapeteri@ely-keskus.fi;  +358 295 037 216

Danmark:

Ordförande: Ole Kirk, ok@vd.dk;  +45 40 44 36 55

Sekreterare: Vibeke Forsting, vifo@cowi.dk;  +45 24 79 40 61

Ledende land Norge:

Ordförande: Hilde Bye, hilde.bye@vegvesen.no;  +47 91 88 14 12

Sekreterare: Hildegunn Hausken, hhausken@stavanger.kommune.no;  +47 970 99 298

Sverige:

Ordförande: Catherine Kotake, catherine.kotake@trafikverket.se;  +46 70 724 54 75

Sekreterare: Per Lindroth, per.lindroth@trafikverket.se;  +46 70 311 26 28

 

 

 

 

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer