Go to navigation
NVF ITS er et utvalg innen Nordisk Vegforum som arbeider med Intelligente Transport Systemer. De viktigste arbeidsoppgavene til utvalget er:

  • Anvendelse og effekter av ITS
  • Organisering og samarbeid rundt ITS
  • Interoperabilitet og standardisering
  • Utvikling, etablering og drift av ITS

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer