Go to navigation

Velkommen til gruppen Universel Udformning.

 

Udvalget arbejder ud fra tanken om at veje og transportsystemer i videst muligt omfang skal kunne bruges af alle. Når tilgængelighed og universel udformning tænkes ind i projekter fra starten, kan det indrettes så brugerne smidigt kan komme fra A til B uden at blive stoppet af en uhensigtsmæssig løsning, som fx for høje kantstene, trapper eller ujævn belægning. Inden for Vejsektoren er ”Universelt design” og ”Tilgængelighed” stadig relativt nye begreber, og der er stor udvikling på området.

 

Vores gruppe består af 16 medlemmer fra landene Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland. Vi har pt. ikke noget Færøsk medlem.

 

Udvalget fungerer kun som nordisk udvalg, og vi mødes 3 gange om året, for at udveksle erfaringer om universelt design, samt se på nye løsninger.

 

 

NVF-gruppen ”Universel Udformning” har fået nyt medlem fraFinland. Vi byder velkommen til Kaisa Karhula.

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer