Go to navigation

Udvalgets tema er ”Byens trafikanter og borgere i centrum.”
Vi ser på ”liveable cities,” ”smart cities” og de dilemmaer og interessekonflikter, der ligger i at tilgodese mange målgrupper, der alt afhængig af tid og sted ofte overlapper hinanden: bosiddende-besøgende, cyklist-bilist-lastvognsfører, barn-ung-ældre, pendling-fritid, sommerby-vinterby, servicetransport etc.

Byen skal både kunne trafikbetjenes miljøvenligt og effektivt, og samtidig skal byen levere attraktive rum for menneskelige aktiviteter.

I det ene øjeblik er byens borgere trafikanter, som kræver hurtige transportmuligheder både for den enkelte og for byen som virksomhed (fx varetransport/service). I det andet øjeblik er trafikanten byens borger, som fordrer gode, oplevelsesrige, miljøvenlige byer og byrum.

Dilemmaet nærmer sig konflikt, når borger og trafikant - som ved pendling - er to forskellige personer. Pendleren har ingen bomæssig eller speciel oplevelsesmæssig interesse i byen, men ønsker primært effektiv transport- og parkeringsmuligheder. Byens borger opfatter trafikken (særligt pendlingstrafikken) som en forureningskilde eller fremmedelement og tager de økonomiske benefits fra de urbane processer for givet.

Der findes næppe et entydigt svar på dilemmaet, men derimod en lang række overvejelser og prioriteringer. Hvilke arbejder vi med i de respektive lande/byer/kvarterer? Er det de samme eller er der substantielle forskelle mellem de nordiske lande i den måde, som vi overordnet griber problemstillingen an på? Hvilke drivkræfter er de vigtigste i byudviklingen, og er det nogen, som kan ”styres”? Prioriterer vi ens?

Der er basis for mange diskussioner.

Temaer, vi ønsker at arbejde med – også i samarbejde med andre udvalg som fx Miljø og Strategi:

  • Varelevering - "byens føde" - hvordan næres byen uden at skade "organismen."
  • Den glade pendler - hvordan kan vi indrette den gode pendlervej (optimere transport og evt. modalsplit)?
  • Rejsevaner – hvordan kan de påvirkes?
  • Klimatilpasnings integration med bytrafikken
  • ITS i byer - i hvor høj grad kan større og måske især mindre nye tekniske løsninger hjælpe os i byerne?
  • Mobility management og mobilitetsplanlægning
  • Proces for gennemførelse af projekter og planer - helt ned i det praktiske! Nogle gange er det detaljer, som afgør, om et projekt eller plan bliver en succes eller ej. Gode og dårlige erfaringer = best practice.

 

Eremitaasi 2015

 

 

14/06 2019

FN:s hållbarhetsmål föreslås bli ramen för nästa period

När NVF:s förbundsstyrelse möttes i Reykjavik den 12 juni var en av punkterna på dagordningen planering av det kommande danska ordförandeskapet. Sommaren 2020 lämnar...

Mer
10/06 2019

300 000 i potten för bidrag till utvecklingsprojekt

Den svenska avdelningen av Nordiskt vägforum vill uppmuntra medlemmar att söka bidrag till utvecklingsprojekt. Det är nu hög tid att söka bidrag för 2019 års...

Mer
04/06 2019

Ingemar Skogö har avlidit

Ingemar Skogö, hedersmedlem i Nordiskt Vägforum, avled den 28 maj 2019.

Mer
08/05 2019

Sub 400 för Via Nordica!

Tiden går fort. Det är mindre än 400 dagar, och snart bara ett år kvar, till startskottet går för Nordiskt vägforums stora kongress Via Nordica. Kongressen hålls i Malmö...

Mer
08/05 2019

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er død

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør i Norge, døde natt til lørdag etter et kort tids sykeleie. Han ble 64 år.

Mer

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer