Go to navigation

Udvalgets tema er ”Byens trafikanter og borgere i centrum.”
Vi ser på ”liveable cities,” ”smart cities” og de dilemmaer og interessekonflikter, der ligger i at tilgodese mange målgrupper, der alt afhængig af tid og sted ofte overlapper hinanden: bosiddende-besøgende, cyklist-bilist-lastvognsfører, barn-ung-ældre, pendling-fritid, sommerby-vinterby, servicetransport etc.

Byen skal både kunne trafikbetjenes miljøvenligt og effektivt, og samtidig skal byen levere attraktive rum for menneskelige aktiviteter.

I det ene øjeblik er byens borgere trafikanter, som kræver hurtige transportmuligheder både for den enkelte og for byen som virksomhed (fx varetransport/service). I det andet øjeblik er trafikanten byens borger, som fordrer gode, oplevelsesrige, miljøvenlige byer og byrum.

Dilemmaet nærmer sig konflikt, når borger og trafikant - som ved pendling - er to forskellige personer. Pendleren har ingen bomæssig eller speciel oplevelsesmæssig interesse i byen, men ønsker primært effektiv transport- og parkeringsmuligheder. Byens borger opfatter trafikken (særligt pendlingstrafikken) som en forureningskilde eller fremmedelement og tager de økonomiske benefits fra de urbane processer for givet.

Der findes næppe et entydigt svar på dilemmaet, men derimod en lang række overvejelser og prioriteringer. Hvilke arbejder vi med i de respektive lande/byer/kvarterer? Er det de samme eller er der substantielle forskelle mellem de nordiske lande i den måde, som vi overordnet griber problemstillingen an på? Hvilke drivkræfter er de vigtigste i byudviklingen, og er det nogen, som kan ”styres”? Prioriterer vi ens?

Der er basis for mange diskussioner.

Temaer, vi ønsker at arbejde med – også i samarbejde med andre udvalg som fx Miljø og Strategi:

  • Varelevering - "byens føde" - hvordan næres byen uden at skade "organismen."
  • Den glade pendler - hvordan kan vi indrette den gode pendlervej (optimere transport og evt. modalsplit)?
  • Rejsevaner – hvordan kan de påvirkes?
  • Klimatilpasnings integration med bytrafikken
  • ITS i byer - i hvor høj grad kan større og måske især mindre nye tekniske løsninger hjælpe os i byerne?
  • Mobility management og mobilitetsplanlægning
  • Proces for gennemførelse af projekter og planer - helt ned i det praktiske! Nogle gange er det detaljer, som afgør, om et projekt eller plan bliver en succes eller ej. Gode og dårlige erfaringer = best practice.

 

Eremitaasi 2015

 

 

21/03 2019

Spännande framåtblickar på svenska årsmötet

Elvägar, sopsaltning och effektivt drift- och underhållsarbete var några av ämnena på agendan när den svenska avdelningen av NVF möttes för årsmöte i Stockholm den 20...

Mer
21/03 2019

Winter Road Congress 12-13 February, 2020 - Call for papers

The Winter Road Congress organized 33rd time in Finland is currently calling for papers. Do you have a vision, an insight, a research paper, an example case, a finding, a...

Mer
18/03 2019

Prisas för sitt starka engagemang och kvalitetsarbete

Universitetslektor Albania Nissan som undervisar inom trafikteknik på Kungliga tekniska högskolan (KTH) tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) svenska avdelnings pedagogiska...

Mer
18/03 2019

SLU-forskare får stipendium på 200 000 kronor till forskning om viltolyckor

Fil. Dr. Manisha Bhardwaj tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) stipendium på 200 000 kronor. Stipendiet ska användas till forskning kring varningssystem för att undvika...

Mer
05/03 2019

Kom med forslag til temaer til næste periode (2020-2024)

Hvad skal NVF arbejde med i den næste periode? Hvilke udvalg skal der nedsættes? Du kan være med til at præge indholdet af den kommende NVF-periode.

Mer

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer