Go to navigation

Välkommen till Tunnelutskottet

På denna sidan kan du ta del av material från arbetet i utskottet:

  • Verksamhetsplan
  • Medlemsöversikt
  • Protokoll och dokument från nationella möten
  • Protokoll och dokument från ordförande/sekreterarmöten
  • Protokoll och dokument från arbetsgruppsmöten

Utskottet arbetar i tre arbetsgrupper:

  1. Effektiv tunneldrivning
  2. Tunnelsäkerhet/brand, trafikstyrning och –övervakning.
  3. Drift och underhåll

 

21/03 2019

Spännande framåtblickar på svenska årsmötet

Elvägar, sopsaltning och effektivt drift- och underhållsarbete var några av ämnena på agendan när den svenska avdelningen av NVF möttes för årsmöte i Stockholm den 20...

Mer
21/03 2019

Winter Road Congress 12-13 February, 2020 - Call for papers

The Winter Road Congress organized 33rd time in Finland is currently calling for papers. Do you have a vision, an insight, a research paper, an example case, a finding, a...

Mer
18/03 2019

Prisas för sitt starka engagemang och kvalitetsarbete

Universitetslektor Albania Nissan som undervisar inom trafikteknik på Kungliga tekniska högskolan (KTH) tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) svenska avdelnings pedagogiska...

Mer
18/03 2019

SLU-forskare får stipendium på 200 000 kronor till forskning om viltolyckor

Fil. Dr. Manisha Bhardwaj tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) stipendium på 200 000 kronor. Stipendiet ska användas till forskning kring varningssystem för att undvika...

Mer
05/03 2019

Kom med forslag til temaer til næste periode (2020-2024)

Hvad skal NVF arbejde med i den næste periode? Hvilke udvalg skal der nedsættes? Du kan være med til at præge indholdet af den kommende NVF-periode.

Mer

Ordförande och sekreterare för de nordiska länderna träffas 2 gånger/år.

Arbetet sker i tre arbetsgrupper som träffas ca 2 ggr/år. Arbetetsgrupperna (AG) ska vara gränsöverskrivande och bjuda in övriga AG för bättre samverkan. Varje AG ska genomföra seminarium/workshops. Dessa ska hållas i olika länder. AG ska syfta till erfarenhetsutbyte mellan olika företag, projekt och länder. Syftet med arbetet är att presentera ny teknik och diskutera konsekvenser av den.

Samverkan ska ske med minst ett annat utskott.

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer