Go to navigation

Välkommen till Tunnelutskottet

På denna sidan kan du ta del av material från arbetet i utskottet:

  • Verksamhetsplan
  • Medlemsöversikt
  • Protokoll och dokument från nationella möten
  • Protokoll och dokument från ordförande/sekreterarmöten
  • Protokoll och dokument från arbetsgruppsmöten

Utskottet arbetar i tre arbetsgrupper:

  1. Effektiv tunneldrivning
  2. Tunnelsäkerhet/brand, trafikstyrning och –övervakning.
  3. Drift och underhåll

 

26/03 2014

Effektivare tunneldrivning

Tunnelutskottet inom NVF, Nordiskt Vägforum, anordnar ett seminarium under två dagar där vi diskuterar hur tunneldrivningen kan bli effektivare.

Mer

Ordförande och sekreterare för de nordiska länderna träffas 2 gånger/år.

Arbetet sker i tre arbetsgrupper som träffas ca 2 ggr/år. Arbetetsgrupperna (AG) ska vara gränsöverskrivande och bjuda in övriga AG för bättre samverkan. Varje AG ska genomföra seminarium/workshops. Dessa ska hållas i olika länder. AG ska syfta till erfarenhetsutbyte mellan olika företag, projekt och länder. Syftet med arbetet är att presentera ny teknik och diskutera konsekvenser av den.

Samverkan ska ske med minst ett annat utskott.

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer