Go to navigation

Velkommen til Vejens konstruktions hjemmeside

nullUdvalgets arbejdsområder er Vejens underbund, opbygning og dimensionering. Økonomi og kvalitet.

 

 

Følgende skitseplan for de faglige emner er besluttet: 

2012 – 2013:       Erfaringer med forskellige kontrakt- og entrepriseformer, ift. vejens struktur
2013 – 2014        Forstærkning, udvidelse, udbedring af eksisterende veje
2014 – 2015:       Sikring af kvalitet, nye kontrol- og konstruktionsteknologier,
                            LCC i forbindelse med nykonstruktion, dimensionering
2015 – 2016:       Fokus på forberedelse til Via Nordica, opsamling…


 

I forlængelse af evalueringen af udvalgets tidligere arbejde , blev det diskuteret at ændre arbejdsformen således at der kommer større fokus på årsmødet, i stedet for at arbejde i grupper hen imod special seminarer. Meningen er at man nu arbejder med 1-2 emner hvert år og resultaterne fra det arbejde med disse emner fremlægges på næste årsmøde. Forhåbentlig kan dette give mere aktivt arbejde, mere fagligt indhold på årsmødet og mulighed til at kombinere udvalgets årsmøde med et åbent seminar, som forhåbentlig kan tiltrække eksterne, i hvert fald fra det arrangerende land.

Förste oplægg for mulige arbejdsemner for denne nye periode blev følgende opstilt:

  • Grundundersøgelser
  • Dimensionering, LCC design
  • Forstærkning, stabilisering, udnyttelse af materialer
  • Udvidelse/breddning af veje
  • Nye konstruktions og kontrolteknologier, 3D design, sikring af kvalitet
  • Erfaringer med forskellige entrepriseformer

På denne baggrund blev følgende skitseplan for de faglige emner besluttet: 

2012 – 2013:       Erfaringer med forskellige kontrakt- og entrepriseformer, ift. vejens struktur
2013 – 2014        Forstærkning, udvidelse, udbedring af eksisterende veje
2014 – 2015:       Sikring af kvalitet, nye kontrol- og konstruktionsteknologier,
                            LCC i forbindelse med nykonstruktion, dimensionering
2015 – 2016:       Fokus på forberedelse til Via Nordica, opsamling…

 

Ordförande i utskott

NamnLandE-post

Sekreterare i utskott

NamnLandE-post

Medlemmar

NVFs medlemmer

Vejens  konstrution var ansvarig för fölgjende evne på Via Nordica 2012 

Præsentationer på ViaNordica

Vejens konstruktion session 2-1, introdution 

 Panu Tolla, Destia, Finland

»  Ground Investigation for Road Projects 

Leif Jørgen Bakløkk, Norwegian Public Roads Administration

»  Challenges and future solutions in Pavement Design and Road Engineering 

Tony Andersen and Finn Thøgersen, Danish Road Directorate

»  Roads stabilized for the future

Robert Karlson,  VTI, Sweden 

»  Life cycle costing (LCC) og Asset management 

 

- Vejens konstruktion et.al., session 3-2

Susanne Baltzer

»   Pavement Performance Models

 

 - Vejens konstruktion et.al., session 5-2

Jostein Mamen 

»  Klimautvikling i Norden fram mot 2100 

 Per Otto Aursand  

»  Pavement performance in a changed climate 

E. Järviluoma   

»  Adaptation of road maintenance to climate change in Finland - 

Gordana Petkovic

»  Klimatilpasningsstragegier i CEDR-landene 

 Kerstin Alquist

»  Climate adaptation of the Swedish road transport system

 

Utstillingen, poster på ViaNordica 2012,

» Arbeidet i utvalget - Årsmöterne 

» Arbeidet i utvalget - aktivitet 

» Ground Investigation for Road Projects