Go to navigation

NVF och Baltic Road Association (BRA) ingick ett samarbetsavtal 1992 som sedan har reviderat 2001. Sedan 1999 och fram till 2012 har samarbetet bestått av gemensamma seminarieprogram (NordBalt) och gemensamma förbundsstyrelse- och sekreterarmöten.

Erfarenheter från de senaste åren visar att det inte, på samma sätt som tidigare, finns underlag för ett formellt samarbete mellan NVF och BRA. Parterna är därför eniga om att fortsätta samarbetet under mer informella former.

NordBalt-seminarier arrangeras vart tredje år i regi av förbundsstyrelserna. Andra gemensamma seminarier mellan NVF och BRA kommer att arrangeras när det behövs. Dessutom kommer parterna att bjuda in varandra till seminarier som arrangeras på engelska.

Förbundsstyrelserna i NVF och BRA har inga fasta mötestider men sekreterarna möts en gång om året i samband med ett sekreterarmöte inom NVF.