Go to navigation

Velkommen til utvalg Drift og vedlikehold

På denne siden finnes aktuelt stoff fra arbeidet i utvalget:

 • Virksomhetsplan og prosjektplaner
 • Medlemsoversikt
 • Referater og dokumenter fra de nasjonale møtene
 • Referater og dokumenter fra Ordfører/Sekretærmøtene (OS)
 • Referater og dokumenter fra prosjektmøtene

Utvalget har valgt å organisere det faglige arbeidet i 3 prosjekter
(ledende land i parentes):

 • Vinterteknologi  (Norge)
 • Utstyr og metoder for effektiv drift  (Norge)
 • Organisering, kontrakter og oppfølging (Sverige)

Det er gjennomført 3 årsmøter (fellesmøter) i utvalget i denne perioden: Norge i 2013,  Island i 2014 og Færøyene i 2015.

På årsmøtene har også prosjektgruppene et kort statusmøte for å diskutere innhold og organisering av arbeidet.

 

 

  Ordförande i utskott

  NamnLandE-post

  Sekreterare i utskott

  NamnLandE-post

  Medlemmar

  NVFs medlemmer