Go to navigation

Tema for NVF UTFORMING er utforming av hovedveier, byer, gater og plasser, klimatilpasning og universell utforming, se Verksomhetsplan 2016-20. Utvalget har årlige utvalgsmøter og arrangerer åpne seminarer. Vi er 40-50 medlemmer fra Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige.