Go to navigation

Tunnelutvalget er organisert i to arbeidsgrupper:

 
AG 1: Effektiv tunneldriving
 
AG 2: Funksjon og sikkerhet
 
 
Leder for arbeidsgruppene:
 
AG 1: Kjell Windelhed
 
AG 2: Jonas Spartan og Ulf Malmros