Go to navigation

Tunnelutvalget er organisert i tre arbeidsgrupper:
 
AG 1: Effektiv tunneldriving
 
AG 2: Tunnelsikkerhet
 
AG 3: Drift og vedlikehold
 
 
Leder for arbeidsgruppene:
 
AG 1: Kjell Windelhed
 
AG 2: Jonas Spartan
 
AG 3: Ulf Malmros