Go to navigation

Välkommen till hemsidan för utskottet Transporter i städer och transportplanering!

Här finner du information om utskottets arbete, kan läsa anteckningar från möten och få uppdaterad information om kommande seminarium. Du kan även se vilka som är medlemmar i utskottet samt kontaktuppgifter till dessa.