Go to navigation

Utvalget Klima og miljø arbeider med miljøutfordringer innen:

 

  • Redusere klimagassutslipp
  • Reduksjon av forurensing
  • Veg og natur
  • Bærekraftig transportsystem for framtiden