Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Osallistu jaostotyöhön

Miten liityt jaoston jäseneksi?
Osallistuminen PTL:n jaostojen toimintaan edellyttää, että

 • olet kiinnostunut pohjoismaisesta yhteistyöstä
 • toimit aktiivisesti alueella, joka liittyy jaoston toimintaan
 • sinulla on avoin mieli ja rohkeutta liikkua luovassa ja monikielisessä ympäristössä
 • olet valmis tuomaan jaoston työskentelyyn oman työpanoksesi ja viemään jaostosta saatua tietoa oman verkostosi käyttöön
 • oma taustaorganisaatiosi tukee toimintaasi jaostossa
 • taustaorganisaatiosi pääsääntöisesti on PTL:n Suomen osaston jäsen

Jaoston jäsenistömuutokset hyväksytään PTL:n Suomen osaston hallituksessa ao. jaoston esityksestä. Jäsenyydestä kiinnostuneiden tulee ilmoittaa jaoston puheenjohtajalle tai sihteerille halukkuudestaan. Tiedot jaostojen toimihenkilöistä löydät liiton henkilörekisteristä.

Jaostojen jäsenten määrä pidetään suhteellisen pienenä. Tästä syystä voi joissakin tilanteissa joutua odottamaan vapautuvaa paikkaa jaostossa.

Jaostojäsenille tarjoamme

 • laajan ja toimivan koko alan asiantuntijoista muodostuvan verkoston
 • tietoa, osaamista ja arvokkaita kokemuksia
 • mahdollisuuden osallistua aktiivisesti seminaareihin ja kongresseihin
 • mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen ja edistää yhteistyötä pohjoismaisella tasolla
 • polkua laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi Baltian Tieliiton (BRA) tai Maailman Tieliiton (PIARC) kanssa.

Tervetuloa mukaan PTL:n toimintaan!