Go to navigation

 Hastighetens betydning for trafikksikkerheten
27 - 28 oktober 2005 /Lillehammer, Norge
Arrangör: NVF 52 Trafiksäkerhet
 Seminarium om makroplanering
16 – 17 oktober 2005 /Helsingfors/S:t Petersburg
Arrangör:
NVF 23 Transport i städer
 Effekter av ITS
13 - 14 oktober /Oslo, Norge
Arrangör:
NVF 53 Transportinformatik (ITS)
 Nordic-Baltic Timber Bridge Conference
29 - 30 september 2005 /Hamar, Norge
Arrangör:
NVF 32 Broar och tunnlar & BRA
 Ökad tillgänglighet i vägtrafiksystemet för personer med funktionshinder
26 september 2005, Tórshavn, Färöarna
Arrangör: Tema B Handikappfrågor
 Forskning til anvendelse – moderne vejvedligeholdelse
26 - 27 september, Danmark
Arrangör:
NVF Danmark
 2nd Seminar on Restructuring Road Management
15-16 september 2005 /Gotland, Sverige
Arrangör: NVF sekreterarutskott
 Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene 
14 - 15 september /Lofoten, Norge
Arrangör:
NVF 21 Transportplanläggning
 Modernisering og funktionstilpasning af broer og tunneler
25. - 27. august 2005 /København, Danmark
Arrangör:
NVF 32 Broar och tunnlar
 Co-operation of State Road Administrations and other Road Administrations
31.5. - 1.6.2005 /Köpenhamn, Danmark
Arrangör:
NVF 13 Organisation och styrning & BRA
 Seminarium i Tallin Kundrelationer
19 - 21 april 2005 /Tallinn, Estland
Arrangör:
NVF 21 Transportplanläggning