Go to navigation

 Continuing Education for the Baltic and Nordic Road, Bridge and Traffic Engineers
30.11-1.12.2004 /Riga, Lettland
Arrangör:
NVF 12 Kompetens och utbildning & BRA
 Transportinformatik i stadsregioner
9 november 2004 /Borgå, Finland
Arrangör:
NVF 53 Transportinformatik (ITS)