Go to navigation

Vi håller minst två ordförande/sekreterarmöten per år. Dessutom håller vi ett så kallat sommarmöte varje år dit alla utskottsmedlemmar inbjuds för att diskutera något aktuellt tema. Utbyte av erfarenheter de olika länderna emellan är en viktig del i ordförande/sekreterarmötena samt i sommarmötena.