Go to navigation

Grundundersøgelser (Finland)

 

Gruppens ledere: Panu Tolla

 

Arbejdsgruppens medlemmer:

·       Danmark;  Niels Månsson (Vejle Kommune)

·       Finland;     Panu Tolla, Taina Rantanen, Mikko Leppänen

·       Island;       Haraldur Sigursteinsson, Jón Skúlason

·       Norge;      en person fra SINTEF og en person fra SVV, Region midt

·       Sverige;    Tommy Edeskär, Klas Hermelin

 

Projektes definetion:

-    workshop i Finland med beställare, konsulter, entrepenörer

-    enkät till andra Nordiska länder

-    intervjuer av nyckelpersoner i alla Nordiska länder

-    läget I varje land

-    jämförelse med Finska Vägförvaltningens anvisning

-    sammanfattningsrapport och rekommendationer

 

Presentationer fra årsmötet 2010