Go to navigation

Presentation

 

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi ry (PTL ry) Suomen osasto
Nordiskt vägforum rf (NVF rf), finska avdelningen

 

NVF:s finska avdelnings syfte är att befrämja forsknings-, planerings-, utvecklings-, och standardiseringsarbetet inom väg- och trafiktekniksbranschen, beaktande även övriga samhälleliga aktiviteter samt miljövården, utveckla kunskapsförmedlingen och samarbetet samt befrämja behandlingen av branschens ärenden och beslutsfattandet i olika organ.

De syften som nämns ovan strävar man efter att nå genom samarbete med förbundets övriga nordiska avdelningar, andra föreningar inom sektorn samt enligt behov med andra samfund genom att utföra och låta utföra undersökningar och utredningar, genom att organisera kongresser, öppna seminarier och diskussionstillfällen, samt genom publikationsverksamhet.

 

PTL:n Suomen osaston tarkoituksena on tie- ja liikennetekniikan alalla edistää tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja standardisoimistyötä, huomioon ottaen myös muut yhteiskunnalliset toiminnot ja ympäristönsuojelun, kehittää tiedonvälitystä ja yhteistoimintaa sekä edistää toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa eri elimissä.

 Edellä mainitut tarkoitusperät pyritään saavuttamaan olemalla yhteistoiminnassa liiton muiden pohjoismaiden osastojen, muiden alalla toimivien yhteisöjen, ja tarvittavissa määrin muiden yhteisöjen kanssa suorittamalla ja suorituttamalla tutkimuksia ja selvityksiä, järjestelemällä kongresseja, avoimia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaisutoiminnalla.