Go to navigation

Presentation

 

Nordiskt vägforum (NVF), finska avdelningen

 

NVF:s finska avdelnings syfte är att befrämja forsknings-, planerings-, utvecklings-, och standardiseringsarbetet inom väg- och trafiktekniksbranschen, beaktande även övriga samhälleliga aktiviteter samt miljövården, utveckla kunskapsförmedlingen och samarbetet samt befrämja behandlingen av branschens ärenden och beslutsfattandet i olika organ.

De syften som nämns ovan strävar man efter att nå genom samarbete med förbundets övriga nordiska avdelningar, andra föreningar inom sektorn samt enligt behov med andra samfund genom att utföra och låta utföra undersökningar och utredningar, genom att organisera kongresser, öppna seminarier och diskussionstillfällen, samt genom publikationsverksamhet.

 

Läs avdelningens Årsberättelse 2016 (på finska).