Go to navigation

AG 2 Funksjon og sikkerhet, møte 8, 11/9-2019, Stavanger, Norge:

Blø Alfred - Trafsys dokumentasjon drift og vedlikehold.pdf

Hauge Øyvind - BIM.pdf

Madsen Preben - Våre tanker rundt digitalisering i Statens vegvesen 16_9.pdf

Svindesth Alexander - SCD-konsept for prosjektering av automasjonsfunksjonalitet_NVF_2019_09_11.pdf

Eiterjord Gunnar - Status Eiganes-Hundvåg-Ryfast 01.09.2019.pdf

 

AG 2 Funksjon og sikkerhet, møte 7, 27-28/3-2019, Stockholm, Sverige:

Accelererande teknikhöjd.pdf

Besök NVF Gestaltning 2019-03-28.pdf

E4 Förbifart Stockholm, FSE901-905.pdf

FOFU Biogasbuss i Klaratunneln 2013-05-28.pdf

Informationssäkerhet.pdf

NVF-TU 190327 Bygger vi för komplexa anläggningar.pdf

OUK Brand i biogasbuss Klaratunneln 20190310.pdf

Tunnelventilation, detektering och principer.PDF

Seminarieplanering och arbetsgruppsmöte.pdf

NVF-TU-AG2-002 Arbetsgruppsmöte 2019-03-27-28, protokoll.pdf

 

AG2 Tunnelsikkerhet, møte 6 10/10-18:

Skype-møte

 

AG2 Tunnelsikkerhet, møte 5 27/8-18, Torshavn, Færøyene:

Protokoll NVF Tunnel AG2 Möte 05 - 2018-08-27 -28.pdf

 

AG2 Tunnelsikkerhet og AG3 Drift og vedlikehold, møte 4, 7/2-18, Bergen, Norge:

1 - NVF, agenda möte Bergen 2018-02-07.pdf

2 - NVF, information från Statens vegvesen.pdf

3 - NVF, information från RISE.pdf

4 - NVF, informationssäkerhet.pdf

5 - NVF, referensID - CoClass.pdf

6 - NVF, digitalisering.pdf

7 - NVF, BIM och anläggingsmodeller.pdf

8 - NVF, kontroll och provning.pdf

9 - NVF, förvaltning och underhåll.pdf

NVF-TU-AG3-003 Arbetsgruppsmöte 2018-02-07.pdf

 

AG2 Tunnelsikkerhet, møte 3, 25-26/10-16, København,Danmark:

Protokoll NVF tunnelutskott AG2 möte 3 2017-10-26.pdf

NVF Tunnel AG2 M03 - Bilaga 1 Utrymningsbelysning Del1.pdf

NVF Tunnel AG2 Mo3 - Bilaga 2 Utrymningsbelysning Del2.pdf

NVF Tunnel AG2 M03 - Bilaga 3 Selvredning i vegtunneler.pdf

NVF Tunnel AG2 M03 - Bilaga 4 Sikker kjøring i tunneler.pdf

NVF Tunnel AG2 M03 - Bilaga 5 Utrymning och tekniska installationer i vägtunnlar.pdf

NVF Tunnel AG2 M03 - Bilaga 6 Vägledande system i tunnel.pdf

 

AG2 Tunnelsikkerhet, møte 2, 2/5-17, Helsinki, Finland:

Protokoll NVF Tunnel AG2 Möte 02 - 2017-05-02.03.pdf

NVF Tunnel AG2 M02 - Bilaga 1 FTA present.pdf

NVF Tunnel AG2 M02 - Bilaga 2 Case Rantatunneli.pdf

NVF Tunnel AG2 M02 - Bilaga 3 Incidentdetektering.pdf

NVF Tunnel AG2 M02 - Bilaga 4 Vehicle fires in Norwegian road tunnels.pdf

NVF Tunnel AG2 M02 - Bilaga 5 The 5 major tunnel fires in Norway.pdf

NVF Tunnel AG2 M02 - Bilaga 6 Tunnelbelysning.pdf

 

AG2 Tunnelsikkerhet, møte 1, 9/11-16:

Protokoll NVF Tunnel AG2 Möte 01 - 2016-11-09.pdf

NVF Tunnel AG2 M01 - Bilaga 1 Mötespresentation.pdf

NVF Tunnel AG2 M01 - Bilaga 2 NVF Deltagare tunnel AG2.pdf

 

Oppstartsmøte ledergruppe 11.-12.oktober 2016:

Møtereferat_Oppstartsmøte Tunnelutvalget_oktober2016.pdf