Go to navigation

Möten och protokoll

Referat och protokoll från Kommunikationsgruppens möten

2017

Möte i Kommunikationsgruppen, via Skype 4 december 2017 

Möte i Kommunikationsgruppen, via Skype 7 september 2017 

Möte i Kommunikationsgruppen, Malmö 10-11 maj 2017

Möte i Kommunikationsgruppen, via Skype 10 januari 2017

2015

Møte i Kommunikasjonsgruppa, Gøteborg april 2015

2014

Møte I Kommunikasjonsgruppa, Drammen November 2014

2013

Referat fra møte 27-28 juni 2013 i Reykjavik, Island

Framdriftsplan, andra halvåret 2013

2012

Møde i Kommunikationsgruppen, Oslo, 6. september 2012