Go to navigation

Life cycle costing (LCC) og Asset management (Sverige)

 

Gruppens leder: Peter Ekdal

 

Arbejdsgruppens medlemmer:

·       Danmark;  Ulrik Dantszer Jakobsen (Grontmij Carl Bro), Jens Adamsen (Vejdirektoratet)

·       Finland;     Janne Liimatainen, Mauri Mäkiaho

·       Island;       Sigurður Bjarnason, Kristján Kristjánsson, Vilhjálmur Grímsson

·       Norge;      en person hos ViaNova

·       Sverige;    Robert Karlsson, Peter Ekdahl

 

 

Projektes definetion:

Arbetsgruppen skall arbeta med att göra det tydligt hur man kan använda LCC som en del av utvärdering av ny eller alternativ teknik i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Främst berör detta upphandling i formerna total- eller funktionsentreprenad.

 

Arbetsgruppen skall belysa vilka osäkerheter och frågeställningar som finns idag för både beställare och entreprenör.

 

Goda exempel på lyckade projekt med LCC skall framhållas. Kopplingen till Asset Management görs genom att det ofta till viss del är samma parametrar (vägytedata) som beskriver vägens funktion i entreprenader som också används i Asset Management System. 

 

Presentationer fra årsmötet 2010