Go to navigation

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL - Työkalut

Tältä sivulta jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit löytävät apuvälineitä työtehtäviensä suorittamiseen.

Jäsenistömuutokset
Jäsenistömuutokset hyväksytään PTL:n Suomen osaston hallituksessa jaoston esityksestä. Hallitus voi myös esimerkiksi jaostorakenteen tarkistusten yhteydessä suoraan nimittää jäseniä jaostoihin.

Jäsenesitykset toimitetaan sähköpostissa PTL:n Suomen osaston sihteerille erillisinä esityksinä tai selvinä pöytäkirjamerkintöinä.

Rekisteri jaostojen jäsenistä ylläpidetään keskitetysti ja siihen viedään vain hallituksen hyväksymät lisäykset ja muutokset. Tästä syystä jaostojen tulee ilmoittaa rekisterin edellyttämät yhteystiedot uusista jäsenistään liittymisesityksen yhteydessä.

Jo hyväksyttyjen jäsenten yhteystietojen muutokset on ilmoitettava Suomen osaston sihteerille.

Jaostojen kokouspöytäkirjat
Jaoston kokousten pöytäkirjat on toimitettava sähköpostissa osaston sihteerille mielellään heti kokouksen jälkeen.

Jaostojen toimintasuunnitelmat
PTL:n Suomen osaston jaostojen toimintasuunnitelmat ja edellisen vuoden raportti laaditaan vuosittain annettavien ohjeiden mukaisesti tammikuussa. Dokumentit muodostavat PTL:n Suomen osaston vuosikirjan pääsisällön.

Pohjoismaisten jaostojen (liittojaostojen) toiminnansuunnittelu ohjeistetaan erikseen.

Jaostojen budjetit
Jaostoilla ei ole omia määrärahoja. Jaosto voi järjestää maksullisia seminaareja, joiden maksut suunnitellaan siten, että ne kattavat seminaarin kustannukset. Mahdollinen ylijäämä on jaoston käytettävissä jaoston muuhun toimintaan.

Suomen osasto tukee myös rahallisesti jaostojen toimintaa silloin, kun maksullisten seminaarien järjestäminen ei ole mahdollista. Osaston keskitetyn budjettirahan käytöstä on sovittava osaston sihteerin kanssa.

Maksullisten seminaarien järjestäminen
Jaostot voivat rahoittaa seminaarejaan osallistujamaksuilla. Maksuliikenne hoidetaan PTL:n Suomen osaston kautta. Asiasta on sovittava osaston sihteerin kanssa.

Seminaarin kustannusarvio ja kuvaus maksutapahtumista on toimitettava osaston sihteerille ennen seminaaria.

Mahdollinen seminaarin ylijäämä on käytettävissä jaoston muun toiminnan kulujen kattamiseen. Seminaarien osallistumismaksut mitoitetaan ensisijaisesti kattamaan ao. seminaarin kulut.