Go to navigation

Att bli medlem

Hur blir man medlem i ett utskott?
För att delta i NVF:s utskottsverksamhet krävs det att

 • du intresserar dig för det nordiska samarbetet
 • du aktivt verkar inom ett område som har  att göra med utskottets verksamhet
 • du har ett öppet sinne och mod att röra dig i en kreativ omgivning med många språk
 • du är beredd att med din egen arbetsinsats delta i utskottets verksamhet   samt att dela med dig av utskottets   information inom ditt eget nätverk
 • din egen bakgrundsorganisation stöder din verksamhet i ustkottet
 • din egen bakgrundsorganisation i regel är medlem i NVF:s finska avdelning

Utskottets medlemsförändringar godkänns av NVF:s finska avdelnings styrelse enligt förslag av ifrågavarande utskott. De som är intresserade av medlemskap bör anmäla sitt intresse till utskottets ordförande eller sekreterare. Information om utskottens funktionärer finns i förbundets personregister.

Utskottens medlemsantal hålls relativt lågt, därav kan man i endel fall vara tvungen att vänta på en ledig plats som utskottsmedlem.

Det här erbjuder vi utskottsmedlemmarna

 •  ett omfattande och välfungerande nätverk av experter från hela sektorn
 • tillgång till mångsidig information, kunskap och värdefulla erfarenheter
 • möjlighet till aktivt deltagande i seminarier och kongresser
 • möjligheter att bidra till branschens utveckling och samarbetsformer i Norden
 • en port till ett vidare internationellt samarbete med t.ex. Baltic Road Association och World Road Association

Välkommen med i NVF:s verksamhet!

 

Miten liityt jaoston jäseneksi?
Osallistuminen PTL:n jaostojen toimintaan edellyttää, että

 • olet kiinnostunut pohjoismaisesta yhteistyöstä
 • toimit aktiivisesti alueella, joka liittyy jaoston toimintaan
 • sinulla on avoin mieli ja rohkeutta liikkua luovassa ja monikielisessä ympäristössä
 • olet valmis tuomaan jaoston työskentelyyn oman työpanoksesi ja viemään jaostosta saatua tietoa oman verkostosi käyttöön
 • oma taustaorganisaatiosi tukee toimintaasi jaostossa
 • taustaorganisaatiosi pääsääntöisesti on PTL:n Suomen osaston jäsen

Jaoston jäsenistömuutokset hyväksytään PTL:n Suomen osaston hallituksessa ao. jaoston esityksestä. Jäsenyydestä kiinnostuneiden tulee ilmoittaa jaoston puheenjohtajalle tai sihteerille halukkuudestaan. Tiedot jaostojen toimihenkilöistä löydät liiton henkilörekisteristä.

Jaostojen jäsenten määrä pidetään suhteellisen pienenä. Tästä syystä voi joissakin tilanteissa joutua odottamaan vapautuvaa paikkaa jaostossa.

Jaostojäsenille tarjoamme 

 • laajan ja toimivan koko alan asiantuntijoista muodostuvan verkoston 
 • tietoa, osaamista ja arvokkaita kokemuksia 
 • mahdollisuuden osallistua aktiivisesti seminaareihin ja kongresseihin 
 • mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen ja edistää yhteistyötä pohjoismaisella tasolla 
 • polkua laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi Baltian Tieliiton (BRA) tai Maailman Tieliiton (PIARC) kanssa. 

Tervetuloa mukaan PTL:n toimintaan!