Go to navigation

Att bli medlem

Hur blir man medlem i ett utskott?
För att delta i NVF:s utskottsverksamhet krävs det att

 • du intresserar dig för det nordiska samarbetet
 • du aktivt verkar inom ett område som har  att göra med utskottets verksamhet
 • du har ett öppet sinne och mod att röra dig i en kreativ omgivning med många språk
 • du är beredd att med din egen arbetsinsats delta i utskottets verksamhet   samt att dela med dig av utskottets   information inom ditt eget nätverk
 • din egen bakgrundsorganisation stöder din verksamhet i ustkottet
 • din egen bakgrundsorganisation i regel är medlem i NVF:s finska avdelning

Utskottets medlemsförändringar godkänns av NVF:s finska avdelnings styrelse enligt förslag av ifrågavarande utskott. De som är intresserade av medlemskap bör anmäla sitt intresse till utskottets ordförande eller sekreterare. Information om utskottens funktionärer finns i förbundets personregister.

Utskottens medlemsantal hålls relativt lågt, därav kan man i endel fall vara tvungen att vänta på en ledig plats som utskottsmedlem.

Det här erbjuder vi utskottsmedlemmarna

 •  ett omfattande och välfungerande nätverk av experter från hela sektorn
 • tillgång till mångsidig information, kunskap och värdefulla erfarenheter
 • möjlighet till aktivt deltagande i seminarier och kongresser
 • möjligheter att bidra till branschens utveckling och samarbetsformer i Norden
 • en port till ett vidare internationellt samarbete med t.ex. Baltic Road Association och World Road Association

Välkommen med i NVF:s verksamhet!