Go to navigation

 

Arbeidsgruppe 1 omfatter: LCC, Drift - vedlikehold og oppgradering. Medlemmer

Møte 1-09:  Helsingfors 4.-5.mai 2009. Referat.

Møte 2-09:  Oslo 8. - 9. sept 2009. Referat.

Seminar i Oslo 2.-3.februar: "Oppgradering av tunneler".

Møte 1-10  København 24. august 2010    Agenda. Referat.

Møte 2-10 Stockholm 7.-8. desember 2010   Referat.

 

Møte 1-11 Færøyene 27.-28.april 2011   Agenda  Referat

Møte 2-11 Reykjavik 4.-5.oktober 2011  Agenda  Referat