Go to navigation

Arkiv - 2008 - 2012

Møteprotokoller - 2008 - 2012

Her finner du referater fra Kommunikasjonsgruppen i forrige periode;

 

Møde i Kommunikationsgruppen, Reykjavik, 4.-5. september 2008.

Møde i Kommunikationsgruppen, Reykjavik, 23. januar 2009.

Møde i Kommunikationsgruppen, Roskilde, 28. april 2009

Møde i Kommunikationsgruppen, Göteborg, 2. juni 2010

Møde i Kommunikationsgruppen, Reykjavík, 6. oktober 2010

Møde i Kommuniktationsgruppen, Oslo, 23. marts 2011

Møde i Kommunikationsgruppen, Stockholm, 14. september 2011

Möte i Kommunikationsgruppen, Reykjavik februari 2012

Møde i Kommunikationsgruppen, Reykjavík, 15. mars 2012 (med kongressavisredaktionen)

Møde i Kommunikationsgruppen, Reykjavík, 13. juni 2012 (på via Nordica 2012)