Go to navigation

Smart mobility services and intelligent infrastructure

Dear NVF members, Baltic Road Association (BRA) as well as friends of transport and mobility, 

On behalf of the chairs of the NVF committees and BRA we are pleased  to inform you on joint NVF seminar on 3-4 April 2019 in Helsinki, Finland. 

Save the days in your calendar for the two days seminar with a  main topic of Smart Mobility Services and Intelligent Infrastructure. Seminar’s sub-themes have been planned  in collaboration with the NVF  committees.

The seminar will be held on 3rd of April in Finlandia Hall in Helsinki. Seminar continues 4th of April with excursions and committee meetings.

Seminar’s official language is English, men vi är glada att höra nordiska språket! 

Seminar Agenda: NVF_BRA_seminar 2019_program.pdf

Excursions: 

  1.    1. Route planner navigation challenge.pdf
  2.    2. Regional mobility platform in action.pdf

Songs:

  1.    1. Sånghäfte_Seminar_2019_Helsinki.pdf
  2.    2. NVF songs 2010.pdf

Registration by 3.4.2019: https://ssl.eventilla.com/smartmobility/EN

 

____________________________________________________

1-2. nov. 2017 arrangerte utvalgene  NVF Utforming og NVF Klima og miljø fagseminaret Bytransport og utvikling i endring i Bergen, Norge. Den røde tråden i seminaret er hvordan vi balanserer mange ulike målsettinger i arbeidet med bytransport og byutvikling.

 

Her kan du laste ned deltakerlisten fra seminaret.

Du kan laste ned presentasjonene fra programmet nedenfor:

Bytransport og byutvikling i endring

Onsdag 1. november

Plenum 1: Byvekst krever samarbeid

Velkommen: v/ Anna Elisa Tryti, byråd i Bergen kommune

Byvekstavtaler: Hva er intensjonen og hvordan fungerer det?
 v/ Tone Oppedal, Statens vegvesen 

Byvekstavtalen for Bergen: Virkemidler og tiltak
 v/Adelheid Nes, Byvekstavalen Bergen

Stadsmiljøavtaler – støtte til bærekraftig bytransport i Sverige
 v/ Håkan Johansson, Trafikverket

Viktige by- og transportpolitiske mål: hvilke rammer har vi for å nå de? 
 v/Gro Sandkjær Hansen, NIBR-HIOA

Plenum 2: Kollektivtrafikk som premiss

Bybanen som byutvikler 
 v/ Solveig Mathiesen, Bergen kommune

Bussveien i Stavanger: Transportløsning eller byutvikling
 v/ Richard Wigestrand, Statens vegvesen

The Jokeri and Tampera light rail project: transport vs. city Development 
 v/ Lauri Kangas, Helsinki City Planning Department

Klimasmart infrastruktur i Aarhus: Letbane åpnet høsten 2017
 v/Anders Kaas, Atkins Danmark

Byutforming på gåendes premisser – en viktig strategi for kollektivtransport   
 v/ Helge Hillnhütter, Multiconsult

Befaring: Løsninger i praksis

 

Torsdag 2. november

Parallell A: Redusere utslipp

Tiltaksutredning for luftkvalitet i Bergen – virkemidler og resultater    
 v/ Per Vikse, Bergen kommune

Luftkvalitet, svevestøv og virkemidler for å redusere svevestøv    
 v/ Mats Gustavson, VTI

Nytt bomsystem i Oslo – bedre trafikkstyring og miljø?    
v/ Marit Ulveseth, Cowi AS

Mindre transportutslipp med nye løsninger for avfall i Bergen    
 v/ Kolbjørn Akervold, Bergen kommune

Parallell B: Grønn mobilitet

 Mer attraktive byer med grønt mobilitetssystem   
v/ Bernt Sverre Mehammer, Multiconsult

Førerløs samkjøring med elbiler – et ideal   
 v/Tom Nørbech, Statens vegvesen

Sykkelsatsing i Bergen   
 v/ Einar Grieg, Bergen kommune

Hva og hvorfor mobilitetspunkt i Bergen?    
 v/ Lars Ove Kvalbein, Bergen kommune

Parallell C: Attraktive byer med grønn mobilitet – i praksis?

Selvkjørende kjøretøy: Privatbilens endelige seier eller fullstendig tap?  
 v/ Anders Jordbakke, Multiconsult

Klimatilpasning, skybruddplan, håndtering av overvann   
   v/ Søren Gabriel, Orbicon Klimatilpasning & Byudvikling

Klimakommunikasjon for atferdsendring 
 v/ Ellen Viseth, Klimaetaten Oslo kommune