Go to navigation

1-2. nov. 2017 arrangerte utvalgene  NVF Utforming og NVF Klima og miljø fagseminaret Bytransport og utvikling i endring i Bergen, Norge. Den røde tråden i seminaret er hvordan vi balanserer mange ulike målsettinger i arbeidet med bytransport og byutvikling.

Her kan du laste ned deltakerlisten fra seminaret.

Du kan laste ned presentasjonene fra programmet nedenfor:

Bytransport og byutvikling i endring

Onsdag 1. november

Plenum 1: Byvekst krever samarbeid

Velkommen: v/ Anna Elisa Tryti, byråd i Bergen kommune

Byvekstavtaler: Hva er intensjonen og hvordan fungerer det?
v/ Tone Oppedal, Statens vegvesen

Byvekstavtalen for Bergen: Virkemidler og tiltak
v/Adelheid Nes, Byvekstavalen Bergen

Stadsmiljøavtaler – støtte til bærekraftig bytransport i Sverige
v/ Håkan Johansson, Trafikverket

Viktige by- og transportpolitiske mål: hvilke rammer har vi for å nå de? 
v/Gro Sandkjær Hansen, NIBR-HIOA

Plenum 2: Kollektivtrafikk som premiss

Bybanen som byutvikler 
v/ Solveig Mathiesen, Bergen kommune

Bussveien i Stavanger: Transportløsning eller byutvikling
v/ Richard Wigestrand, Statens vegvesen

The Jokeri and Tampera light rail project: transport vs. city Development 
v/ Lauri Kangas, Helsinki City Planning Department

Klimasmart infrastruktur i Aarhus: Letbane åpnet høsten 2017
v/Anders Kaas, Atkins Danmark

Byutforming på gåendes premisser – en viktig strategi for kollektivtransport   
v/ Helge Hillnhütter, Multiconsult

Befaring: Løsninger i praksis

Torsdag 2. november

Parallell A: Redusere utslipp

Tiltaksutredning for luftkvalitet i Bergen – virkemidler og resultater   
v/ Per Vikse, Bergen kommune

Luftkvalitet, svevestøv og virkemidler for å redusere svevestøv   
v/ Mats Gustavson, VTI

Nytt bomsystem i Oslo – bedre trafikkstyring og miljø?   
v/ Marit Ulveseth, Cowi AS

Mindre transportutslipp med nye løsninger for avfall i Bergen   
v/ Kolbjørn Akervold, Bergen kommune

Parallell B: Grønn mobilitet

Mer attraktive byer med grønt mobilitetssystem  
v/ Bernt Sverre Mehammer, Multiconsult

Førerløs samkjøring med elbiler – et ideal  
v/Tom Nørbech, Statens vegvesen

Sykkelsatsing i Bergen  
v/ Einar Grieg, Bergen kommune

Hva og hvorfor mobilitetspunkt i Bergen?    
v/ Lars Ove Kvalbein, Bergen kommune

Parallell C: Attraktive byer med grønn mobilitet – i praksis?

Selvkjørende kjøretøy: Privatbilens endelige seier eller fullstendig tap? 
v/ Anders Jordbakke, Multiconsult

Klimatilpasning, skybruddplan, håndtering av overvann  
v/ Søren Gabriel, Orbicon Klimatilpasning & Byudvikling

Klimakommunikasjon for atferdsendring 
v/ Ellen Viseth, Klimaetaten Oslo kommune