Go to navigation

 Det attraktiva gaturummet och godstransporterna
27 november/Uppsala, Sverige
Arrangör: Transport i städer
 En svensk OPS-modell
16 november/Stockholm, Sverige
Arrangör: NVF Sverige + NVF 31 Vägbyggning
 Seminarium med anledning av eventuell bolagisering av Vägverket Produktion och Vägverket Konsult 
7 november/Stockholm, Sverige
Arrangör: Organisation och styrning + Vägverket
 Melua vaimentavat päällysteet
25. lokakuuta/Helsinki
Järj.: PTL 33 Päällysteet (NVF 33 Beläggningar)
 Organisationsmodeller i de nordiska vägverken
17 oktober/Tammerfors, Finland
Arrangör: Organisation och styrning
 Trafikant i by
20. - 21. september/Bergen, Norge
Arrangör: Udformning af veje og gader
 Samhällsekonomi och fördelningsanalyser - beslutsprocesser
20 - 21 september/Sjælland, Danmark
Arrangör: NVF 21 Transportplanläggning
ITS – vad hände sen…?
Långsiktigt ekonomiskt hållbara ITS-satsningar

21 september/Stockholm, Sverige
Arrangör: NVF 53 Transportinformatik (ITS)
 Får man det man beställer?
27 - 28 augusti/Helsingfors, Finland
Arrangör:  NVF 13 Organisation och styrning/Tema C
 Broar och tunnlar i landskapet - Byggande under svåra omständigheter
15 - 18 augusti/Reykjavik, Island
Arrangör: NVF 32 Broar och tunnlar
 Åpent seminar om e-tjenester ”Kunden i Centrum”
11. – 12. juni/Færøyene
Arrangör: NVF11 - Informasjonssystemer
 Seminar om vintertjeneste
7. - 8. juni/Thorshavn, Færøerne
Arrangör:
NVF 41 Drift och vedligeholdelse af veje og gader
 NordBalt Seminar: Steel Pipe Bridges
7 - 8 June/Stockholm, Sweden
Arranged by: NVF 32 Bridges and tunnels & Baltic Road Association
 Effektiva åtgärder för säker trafik
30 maj - 1 juni /Stockholm, Sverige
Arrangör: NVF 52 Trafikksikkerhet
 Seminar om Funktionelle egenskaper og livscykelmodeller
10 maj/Stockholm (Arlanda), Sverige
Arrangör: NVF34 Vejens konstruktion
 Gemensam nordisk anläggningsmarknad
10 maj/Bergen, Norge
Arrangör: NVF 13 Organisation och styrning
 Fremtidens Vintertjeneste
10. - 11. maj
Arrangör: NVF Danmark
 Reisens opplevelse og tilgjengelighet for alle
6 - 8 maj/Kristiansand, Norge
Arrangör: NVF 23 Transport i städer
 Seminarium om oskyddade trafikanter
26 - 27 april/Malmö, Sverige
Arrangör: NVF 22 Utformning av vägar och gator
 Drift och underhåll av tunnlar
12 april/Stockholm, Sverige
Arrangörer: NVF 32 Broar och tunnlar, Vägverket, KTH
 Seminar on Pavement Design Systems and
Pavement Performance Models

March 22.- 23./Reykjavik, Iceland
Arranged by: NVF34 Vejens konstruktion og NordFoU
 Bygg- og anleggsbransjen – en faglig attraktiv arbeidsarena?
20. - 21. mars/Trondheim, Norge
Arrangör: NVF 12 Kompetens och utbildning
 Seminarium om samhällsekonomiska bedömningar och beslutsprocess, del 2
13 - 14 mars/Oslo, Norge
Arrangör: NVF 21 Transportplanläggning
 Yhteispohjoismaiset markkinat tulevat vai tulevatko?
Läs på svenska: En samnordisk anläggningsmarknad - var står vi?
15.2.2007/Helsinki
Järjestäjä: PTL 13 Organisaatio ja ohjaus/GNA
 Bestillerstrategier i Norden - Hvor står vi, hvor går vi?
31. januar/Oslo, Norge
Arrangör: NVF 13 Organisation och styrning
 Bättre metoder för underhåll av vägnätet
25 januari/Stockholm, Sverige
Arrangör: NVF 33 Beläggningar
 Liikennejärjestelmä ohjaa(?) kaupunkisuunnittelua
– eilen/tänään/huomenna

Lue seminaariaineisto (!)
23.1.2007/Helsinki
Järjestäjä: PTL 23 Kaupunkien liikenne